Giới thiệu

Tôn chỉ hoạt động

  1. Tạo giá trị tối đa cho các cổ đông.
  2. Duy trì niềm tin và lợi ích lâu dài cho khách hàng và đối tác.
  3. Gia tăng cơ hội đầu tư và mở rộng thị trường.
  4. Thường xuyên đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất.
  5. Đặt chất lượng công trình và sản phẩm lên hàng đầu.
  6. Tạo môi trường động lực cho người lao động.
  7. Chú trọng công tác An toàn lao động và vệ sinh môi trường sinh thái.
  8. Hướng tới mô hình quản trị: Chuyên nghiệp, công bằng mà minh bạch.
 
Tin liên quan
Công ty cổ phần LICOGI 17
Đia chỉ: Số 2, phố Xuân Diệu, Khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại: 02203.882.261 | Fax : 02203.882.754
Email: licogi17@gmail.com Website: licogi17.com.vn
Design by NiemTin JSC