Giới thiệu

Tầm nhìn sứ mệnh

Toàn thể cán bộ công nhân viên Licogi17 đoàn kết, nỗ lực vì mục tiêu xây dựng Công ty thành doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực xây dựng; lấy hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm làm động lực; mục tiêu phát triển bền vững với khả năng cạnh tranh cao. Đồng thời phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường hợp tác với các đối tác trong khu vực và trên thế giới.
Tin liên quan
Công ty cổ phần LICOGI 17
Đia chỉ: Số 20 phố Nguyễn Thái Học II, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203.882.261 | Fax : 02203.882.754
Email: licogi17@gmail.com Website: licogi17.com.vn
Design by NiemTin JSC