Giới thiệu

Thành tích và giải thưởng

Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, với sự phấn đấu không ngừng và đóng góp của mình, Công ty Cổ Phần LICOGI 17 đã được Đảng và Nhà Nước quan tâm tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý:

1. Các danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu

Số quyết định

Năm 2008

Tập thể lao động Xuất sắc

Quyết định số 329/QĐ – BXD ngày 31/3/2009 của Bộ Xây dựng

Năm 2009

Tập thể lao động Xuất sắc

Quyết định số 429/QĐ – BXD ngày 08/4/2010 của Bộ Xây dựng

Năm 2010

Tập thể lao động Xuất sắc

Quyết định số 379/QĐ – BXD ngày 18/4/2011 của Bộ Xây dựng

Năm 2011

Tập thể lao động Xuất sắc

Quyết định số 307/QĐ – BXD ngày 5/4/2012 của Bộ Xây dựng

Năm 2012

Tập thể lao động Xuất sắc

Quyết định số 463/QĐ – BXD ngày 06/5/2013 của Bộ Xây dựng

Năm 2013

Tập thể lao động Xuất sắc

Quyết định số 1355/QĐ – BXD ngày 31/12/2013 Bộ Xây dựng

 

                                   Ảnh: Kỉ niệm 15 năm thành lập tổng công ty 
 
2. Các hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức

Số quyết định

Năm 1978

Huân chương LĐ Hạng Ba

Lệnh số 83 LCT ngày 21/8/1978. Vào sổ khen thưởng số 280 SV.

Năm 1981

Huân chương LĐ Hạng Hai

Lệnh số 89 LCT ngày 27/5/1981. Vào sổ khen thưởng số 176 SV.

Năm 1983

Huân chương LĐ Hạng Hai

Nghị quyết số 379 KT/ HĐNN ngày 21/10/1983; Vào số KT số 463SV

Năm 1987

Huân chương LĐ Hạng  Nhất

Nghị quyết số 97B KT/ HĐNN ngày 12/5/1987; Vào số KT số 14SV.

Năm 1999

Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương: Có thành tích XS năm 1999

Số 195 KT ngày 21/01/2000

Năm 2005

Bằng khen Tỉnh ủy Hải Dương: Đạt Đảng bộ TSVM xuất sắc năm 2005

QD số 55/QĐ/TU ngày 20/02/2006

Năm 2010

Bằng khen Bộ Xây dựng

Quyết định số 317/QĐ – BXD ngày 15/4/2011 của Bộ Xây dựng.

Năm 2011

Giấy khen Đảng ủy Khối DN tỉnh Đạt Đảng bộ TSV M xuất sắc 2011

Quyết định số 162 – QĐ/ĐU

 Ngày 06/01/2012

Năm 2012

Cờ thi đua Xuất sắc năm 2012 Của Bộ Xây dựng.

Quyết định số 11/QD – BXD ngày 07/01/2013 của Bộ Xây dựng.

Năm 2013

Giấy khen Đảng ủy Khối DN tỉnh Đạt Đảng bộ TSV M xuất sắc 2013

Quyết định số 399 – QĐ/ĐU

Ngày 03/01/2014.

Năm 2013

Cờ thi đua Xuất sắc năm 2013 của Bộ Xây dựng

Quyết định số 1355/QĐ – BXD ngày 31/12/2013 của Bộ Xây dựng.

Năm 2013

Giấy khen của UBND Thị xã Chí Linh - Hải Dương: Có thành tích xuất sắc phong trào XD cơ quan ĐVVH giai đoạn 2003 - 2013

Quyết định số 147 QĐ/ UBND

Ngày 17/3/2014

Năm 2013

Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam: Tập thể XS phong trào Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn VSLĐ.

Quyết định số 10/QĐ – TLĐ

Ngày 03/01/2014 

Tin liên quan
Công ty cổ phần LICOGI 17
Đia chỉ: Số 2, phố Xuân Diệu, Khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại: 02203.882.261 | Fax : 02203.882.754
Email: licogi17@gmail.com Website: licogi17.com.vn
Design by NiemTin JSC