Giới thiệu

Chính sách & Chiến lược

Chính sách an toàn, sức khỏe và môi trường : An toàn, sức khỏe và môi trường được gọi chung là SHE, luôn là những vấn đề trọng tâm trong tất cả các công trường xây dựng từ trước đến nay. Công ty cổ phần LICOGI17 có nhiều năm kinh nghiệm thi công trên công trường, đã trải qua nhiều công trình lớn trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam ...  
 
Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực : Chúng tôi luôn luôn ý thức rằng nhân lực của Công ty là tài sản vô giá và là giá trị cốt lõi để tạo nên sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi luôn luôn đề cao chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để .... 
Tin liên quan
Công ty cổ phần LICOGI 17
Đia chỉ: Số 2, phố Xuân Diệu, Khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại: 02203.882.261 | Fax : 02203.882.754
Email: licogi17@gmail.com Website: licogi17.com.vn
Design by NiemTin JSC