Giới thiệu

Lịch sử phát triển

Công ty cổ phần LICOGI 17 ngày nay, được thành lập ngày 08/03/1980 theo quyết định số 358/BXD - TCCB của Bộ Xây dựng, với tên gọi ban đầu là Xí nghiệp Liên hợp thi công cơ giới số 17, thuộc Liên hiệp các xí nghiệp Thi công cơ giới, trên cơ sở hợp nhất 3 công trường: Công trường cơ giới 24, Công trường cơ giới 68, Công trường cơ giới 176.

       
                                                         
                                                               Ảnh: Biển hiệu công ty LICOGI 17 

Năm 1986 đến năm 1989 đổi tên thành Xí nghiệp Thi công cơ giới số 17.

Năm 1990 đến năm 1995 đổi tên thành Xí nghiệp Cơ giới và xây lắp số 17.

Năm 1996 đến năm 2002 đổi tên thành Công ty cơ giới và xây lắp số 17.

Năm 2003 Công ty cơ giới và xây lắp số 17 chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty cổ phần cơ giới Xây dựng 17.

Năm 2008 đến nay đổi tên thành Công ty cổ phần LICOGI 17, gọi tắt là LICOGI 17 - là Công ty con của Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng - LICOGI, Bộ Xây Dựng, nay là Tổng công ty LICOGI-CTCP.

 
Ảnh: Trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 17 ngày nay 
Tin liên quan
Công ty cổ phần LICOGI 17
Đia chỉ: Số 2, phố Xuân Diệu, Khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại: 02203.882.261 | Fax : 02203.882.754
Email: licogi17@gmail.com Website: licogi17.com.vn
Design by NiemTin JSC