Dự Án-Công Trình

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ LICOGI 17 VÀ TRỤ SỞ LÀM VIỆC LICOGI 17

   Thực hiện nghị quyết của hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 17 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tình Hải Dương đến năm 2020, chủ trương của thị xã Chí Linh đặt ra là xây dựng hoàn thiện khu đô thị, cơ sở kỹ thuật hạ tầng và hạ tầng xã hội, góp phần cải thiện một số cơ bản điều kiện sống của nhân dân địa phương, đồng thời tạo một bộ mặt mới cho thị xã hội, góp phần cải thiện một cách cơ bản điều kiện sống của nhân dân địa phương, đồng thời tạo một bộ mặt mới cho thị xã Chí Linh hiện tại và tương lai.

   Trước yêu cầu cần phải di chuyển các cơ sở, nhà máy, công xưởng ra khỏi thị xã tạo quỹ đất để xây dựng và phát triển đô thị. Việc di dời toàn bộ nhà xưởng, khu tập thể và các công trình phụ trợ của Công ty cổ phần LICOGI 17 đã tạo ra 31.220m2 đất xây dựng. Dự án đã được UBND tỉnh Hải Dương, thị xã Chí Linh giao cho Công ty cổ phần LICOGI 17 tổ chức lập quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng.

   Ngày 30 tháng 12 năm 2011, UBND thị xã Chí Linh đã có quyết định số: 3187/QĐ – UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư LICOGI17.

   Ngày 22 tháng 6 năm 2012, UBND tỉnh Hải Dương đã có văn bản số 98/TB-VP thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 18 tháng 6 năm 2012 về triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư LICOGI 17 (giao cho LICOGI 17 tổ chức lập Dự án và làm Chủ đầu tư thực hiện dự án).

   Ngày 14 tháng 8 năm 2013, Công ty cổ phần LICOGI 17 được UBND tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư số: 04121000689 với nội dung chính như sau: 

    Tổng diện tích 31.220m2 gồm:

1/ Dự án Khu dân cư LICOGI 17.

   Đất quy hoạch lập dự án: 29433m2

Trong đó:

- Đất ở: 10.865m2 (gồm 1087 ô)

- Đất cây xanh: 5.009m2.

- Đất hạ tầng kỹ thuật: 72m2.

- Đất giao thông: 13.487m2.

- Mật độ xây dựng: 34,8%

- Quy mô dân số: 481 người.

Tổng mức đầu tư được duyệt: 42,14 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 45,55%, vốn vay tín dụng ngân hàng và huy động của nhà đầu tư ( góp vốn, hợp tác đầu tư..) là 54,45%.

Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2014 - 2015, dự kiến hoàn thành trước 31/12/2015.

2/ Trụ sở nhà làm việc Công ty LICOGI 17

Diện tích trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 17 là 1.787 m2.

Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công ty cổ phần LICOGI 17

- Nhà trụ sở làm việc 3 tầng, tổng diện tích sàn là 1.100m2.

- Các hạng mục phục trợ.

- Tổng mức đầu tư được duyệ là: 11,178 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu từ: Vốn chủ sở hữu và vốn vay.

Thời gian thực hiện năm 2014.

Tin liên quan
Công ty cổ phần LICOGI 17
Đia chỉ: Số 2, phố Xuân Diệu, Khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại: 02203.882.261 | Fax : 02203.882.754
Email: licogi17@gmail.com Website: licogi17.com.vn
Design by NiemTin JSC