Dự Án-Công Trình

KÊNH DẪN NƯỚC LÀM MÁT VÀ KÊNH THẢI HỞ N/M NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 2

1. Khối lượng chính: 
Đất đá: 600.000 m3
2. Giá trị hợp đồng: 30,5 tỷ đồng.
3. Thời gian thi công: 1999 - 2002
4. Đơn vị ký hợp đồng:
 Công ty xây dựng 19 và Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng.
Tin liên quan
Công ty cổ phần LICOGI 17
Đia chỉ: Số 2, phố Xuân Diệu, Khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại: 02203.882.261 | Fax : 02203.882.754
Email: licogi17@gmail.com Website: licogi17.com.vn
Design by NiemTin JSC