Lĩnh vực kinh doanh

XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
Luôn áp dụng các thành tựu kha hoc kỹ thuật mới vào quá trình sản xuất và điều hành thi công, hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị ngày càng cao.
Tin liên quan
Công ty cổ phần LICOGI 17
Đia chỉ: Số 20 phố Nguyễn Thái Học II, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203.882.261 | Fax : 02203.882.754
Email: licogi17@gmail.com Website: licogi17.com.vn
Design by NiemTin JSC