Tin công ty

Thông báo về việc Gia hạn thời điểm đóng gói thầu: Cung cấp thiết bị xe máy - Dự án đầu tư xe máy thiết bị phục vụ thi công năm 2021.

Công ty cổ phần LICOGI 17 thông báo về việc: Gia hạn thời điểm đóng thầu với nội dung sau đây:
 
Thông báo về việc: Gia hạn thời điểm đóng thầu 
 
 
Công ty cổ phần LICOGI 17 trân trọng thông báo./. 
Tin liên quan
Công ty cổ phần LICOGI 17
Đia chỉ: Số 2, phố Xuân Diệu, Khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại: 02203.882.261 | Fax : 02203.882.754
Email: licogi17@gmail.com Website: licogi17.com.vn
Design by NiemTin JSC