Phòng ban

PHÒNG DỰ ÁN

* Chức năng, nhiệm vụ chính:
- Tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty xây dựng quy chế quản lý, điều hành nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của dự án
- Thực hiện Công tác nghiên cứu, các vấn đề liên quan đến việc đầu tư xây dựng các công trình mới, cải tạo các công trình đã xây dựng
- Liên hệ với các cơ quan chức năng chuẩn bị các thủ tục đầu tư; chuẩn bị hồ sơ các dự án. Lập thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch, xin phép xây dựng, tiến độ các công trình.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan, lập các dự án tiền khả thi và liên hệ các đối tác để tổ chức triển khai dự án
- Phối hợp với các phòng ban Công ty  lập hồ sơ triển khai thi công, hoàn thiện dự án.
* Cơ cấu tổ chức:
- Trưởng phòng, phó phòng, nhân viên
Tin liên quan
Công ty cổ phần LICOGI 17
Đia chỉ: Số 2, phố Xuân Diệu, Khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại: 02203.882.261 | Fax : 02203.882.754
Email: licogi17@gmail.com Website: licogi17.com.vn
Design by NiemTin JSC