Hoạt đồng đoàn thể

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP LICOGI17
Ngày 25 tháng 4 năm 2017 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP LICOGI 17 long trọng tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP LICOGI 17 khóa XII nhiệm kỳ 2017-2019
Tin liên quan
Công ty cổ phần LICOGI 17
Đia chỉ: Số 2, phố Xuân Diệu, Khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại: 02203.882.261 | Fax : 02203.882.754
Email: licogi17@gmail.com Website: licogi17.com.vn
Design by NiemTin JSC